Ett intelligent och visuellt verktyg som ger nya möjligheter inom

uthyrning, förvaltning och transaktion

Booiq uthyrning

Fastighetsbranschen förlorar hela 40 miljarder kronor årligen på grund av outhyrda ytor. Vår tjänst förenklar och gör det enkelt att tidigt komma i kontakt med rätt potentiell hyresgäst. Vi kallar det för booiq uthyrning.

  • Visuellt verktyg som analyserar och presenterar fastighetsdata, bolagsfakta på ett helt nytt sätt för alla svenska städer.
  • Ger uthyrare möjlighet att handplocka hyresgäster utifrån egna valda värden.
  • Ny standard för ABC-lägen. Ger möjlighet att jämföra städer, områden och gator.

Vi vill kunna ge verktygen för att vara proaktiv mot befintliga hyresgäster och innovativ i sökandet efter nya.

Booiq förvaltning

Vi ger dig ett verktyg som förstår ditt jobb. Underlättar vid omförhandlingar, hjälper dig att prioritera och är som en personlig digital assistent. Vi kallar det för booiq förvaltning.

  • Varnar när hyresgäster får dålig ekonomi.
  • Ger dig en marknadsanalys vid omförhandling.
  • Sorterar och prioriterar hyresgäster som är viktiga för dig.

Booiq transaktion

Att jämföra och utvärdera områden ska år 2020 inte behöva göras i kalkylark. Vi har valt att bygga in självlärande intelligens och snygg grafik i verktyget vi kallar för booiq transaktion.

  • Trendanalys över städers och stadsdelars utveckling på gatunivå.
  • Visuellt verktyg där du med ett enkelt klick kan borra dig ned för djupare analys.
  • Möjlighet att jämföra städer och stadsdelar mot varandra visuellt och med fakta.

Nyfiken på att veta mer?