Pris­sättning

1 användare

LITEN

4 100
SEK

per användare/månad

Tillgång till Booiq tjänsteutbud

Tillgång till Booiq värden och visualiseringar

Implementerings­kostnad 7 500 SEK

2-9 användare

MELLAN

2 650
SEK

per användare/månad

Tillgång till Booiq tjänsteutbud

Tillgång till Booiq värden och visualiseringar

Implementerings­kostnad 7 500 SEK

10-29 användare

STOR

2 200
SEK

per användare/månad

Tillgång till Booiq tjänsteutbud

Tillgång till Booiq värden och visualiseringar

Implementerings­kostnad ingår

Insikts- och statistikrapport kvartalsvis ingår

30+ användare

ENTERPRISE

Kontakta oss för pris

Ni får tillgång till allt som ingår i STOR

Betala för det du använder. Du köper Booiq genom en Licenskostnad per användare. Faktureras kvartalsvis vid avtalsstart. 90 dagar uppsägning.

Vi pratar gärna med dig

booiq pattern data, insikter och rekommendationer