Heatmap Booiq Gävle

Digital­iseringens påverkan på nutidens samhälls­utveckling

Tack till alla deltagare och medverkande. Centralt för förmiddagens tema var hur digitalisering sker här och nu. Hur digitala verktyg kan användas för samhällsutveckling men även hur det krävs samarbeten och nätverkande för att nyttja verktygens potential.

Deltagare i paneldiskussion

En förmiddag där nya samarbeten startades

Summering av eventet

Booiq VD Emil på Scen

Hållbar plats-, stads- och samhälls­utveckling

Digitala verktyg för hållbar platsutveckling

Idag uppförs fortfarande nya byggnader trots att befintliga fastigheter inte utnyttjas. Det byggs och utvecklas platser som blommar men som sedan tillåts att vissna. Samtidigt hamnar fokus alltsomoftast på huruvida arbete sker på kontor eller hemifrån eller på vilka byggnadsmaterial vi använder. Så hur kan vi med avstamp i nya tekniska möjligheter parat med lärdomar från historien och tidigare projekt bygga för en förbättrad framtid. Vi kommer att få lyssna till olika perspektiv om hur samverkan och digitala verktyg kan användas för en hållbar platsutveckling, stadsutveckling och samhällsutveckling på riktigt. Kort och gott: hur vi kan planera, skapa och bygga platser idag där människor vill bo verka och leva.

Mingel på eventetMingel på eventet
Mingel på eventet

Talare

Högskolan i Gävle logotypeLantmäteriet logotypebooiq logotypeGävle kommun logotypeSweco logotype
Högskolan i Gävle logotype

Thomas Nylund

Vice ordförande, hedersdoktor och årets samhällsbyggare Sverige 2022

Thomas Nylund verkar som ordförande för en företagsforskarskola för hållbar stadsutveckling ”Future Proof Cities” som är en samverkan mellan tre lärosäten. För hans insats och engagemang för utbildnings. och utvecklingsfrågor inom stadsbyggnadsområdet har styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsbyggare därför utsett Thomas Nylund till Årets Stadsbyggare 2022.

Lantmäteriet logotype

Fredrik Goetzinger

Enhetschef Arkitektur

Lantmäteriet är en myndighet som har till uppdrag att säkra ägandet av fastigheter, tillgängliggöra geodata i samhället och lägga grunden för en fungerande samhällsekonomi. Vi har också ansvar för att leda digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

Booiq logotype

Emil Söhr

VD

Booiq erbjuder fastighetsägare och kommuner möjligheten att visualisera, tolka, förstå och modellera platser. Det medför möjligheten att fatta transaktions- och projektbeslut som är baserade på insikter. Med vår unika platstolkning som stöd erbjuder vi möjligheten till hållbar stadsutveckling på riktigt.

Gävle kommun logotype

Daniel Andersson

Exploateringsstrateg, Programledare Stadsomvandling Näringen

Näringen – en av Europas mest hållbara stadsdelar. På Näringen planerar vi en av Gävle kommuns största stadsomvandlingar genom tiderna. Dagens verksamhetsområde planeras om för en blandad stadsdel med 6000 nya bostäder och 450 000 kvadratmeter lokalyta.

Sweco logotype

Viktor Davidov

Group Manager, Proptech & Digital Strategy

Sweco plans and designs the sustainable communities and cities of the future. Together with our clients and the collective knowledge of our 18,500 architects, engineers and other specialists, we co-create solutions to address urbanisation, capture the power of digitalisation, and make our societies more sustainable.

Deltagare paneldiskussion

Sveriges riksdag logotype

Lili André

Gävleborgs riksdagsledamot för KD

Gävleborgs riksdagsledamot för KD, sitter i Näringsutskottet där hon arbetar med områden som näringspolitik, regional tillväxt, handel, energipolitik och innovation.